BADANIA NAUKOWE

Od kilku lat klub ukierunkowuje się na świadczenie usług prozdrowotnych. Ścisła współpraca z Uniwersytetem Medycznym w Białymstoku przejawia się we wspólnie podejmowanych inicjatywach w zakresie badań naukowych, realizacji projektów naukowo-badawczych i rozwoju programów dydaktycznych w oparciu o bazę techniczną Maniac Gym.

Maniac Gym jako pierwszy fitness klub w Polsce wprowadził część badawczą realizującą formę treningu kontrolowanego. Programowany jest on w oparciu o badania wydolności z zakresu kultury fizycznej, badania siły izometrycznej i dynamicznej oraz szczegółową analizę składu ciała klientów. W klubie mieści się też część rehabilitacyjna, oparta na rehabilitacji czynnościowej. Prowadzą ją dyplomowani i doświadczeni specjaliści. Udzielane są również porady z zakresu dietetycznego wspomagania leczenia nadwagi i otyłości.

W roku 2012 Maniac Gym otrzymał dofinansowanie projektu w ramach innowacyjnych działań przedsiębiorstwa. W zakresie inwestycji pt. „Wspomaganie leczenia otyłości aktywnością fizyczną dzieci i młodzieży z zaburzeniami psychosomatycznymi oraz po leczeniu nowotworowym w Maniac Gym” zakupiono sprzęt treningowy, przeznaczony do zajęć z dziećmi i młodzieżą z zaburzeniami psychosomatycznymi i po leczeniu nowotworowym. W odpowiedzi na potrzeby rynku fitness i wychodząc naprzeciw potrzebom młodzieży wprowadzono specjalistyczne programy treningowe JUNIOR obejmujące treningi indywidualne, grupowe i diagnostykę badawczą.

Wcześniej w roku 2010 firma uzyskała wsparcie unijne na projekt innowacyjnego centrum rehabilitacji kardiologicznej – wspomagania leczenia otyłości. Rozbudowa już istniejącego w Maniac Gym centrum badawczego stworzyła możliwości kompleksowego nadzoru medyczno-treningowego w schorzeniach cywilizacyjnych. Na bazie realizowanych projektów wprowadzone zostały usługi z zakresu prewencji wtórnej rehabilitacji kardiologicznej oraz wspomaganie leczenia nadwagi i otyłości. Klienci mają możliwość konsultowania się z lekarzami – kardiologiem, dietetykiem i psychologiem. Wprowadzone zostały również indywidualnie zaprogramowane treningi kardiologiczne, wydolnościowe i odchudzające. Gabinet pierwszego kontaktu został poszerzony o urządzenia diagnostyczne – defibrylator, wielofunkcyjne urządzenie do diagnostyki ergospirometrycznej, kalorymetrii i wydolności, EKG wysiłkowe, Stress Test, urządzenia do kompleksowego monitorowania aktywności fizycznej, rejestrator monitorów pracy serca, specjalistyczną bieżnię medyczną, a także najnowsze urządzenia do treningu siłowego i cardio.

W ramach wspólnych działań Maniac Gym i Akademii Sukcesu Nasza Szkoła (w jej skład wchodzą: Niepubliczne Przedszkole Nr 1, Prywatna Szkoła Podstawowa Nr 8 oraz Prywatne Gimnazjum Nr 9), w 2008 roku wprowadzony został autorski program dr Joanny Zapolskiej dotyczący wdrożenia profilaktyki zdrowia. Celem edukacyjnym jest aktywizacja uczniów w zakresie kształtowania postaw zdrowotnych w formie zajęć profilaktyczno-zdrowotnych oraz wdrożenie podstawowej wiedzy i umiejętności dotyczących troski o ciało i zdrowie. Udział w programie wdrażania profilaktyki zdrowia ma na celu zwiększenie integracji społeczności szkolnej i spowodowanie zmian zachowań w zakresie fizycznego i psychospołecznego. W ramach współpracy realizowane są bezpłatne badania składu ciała, wykłady z zakresu podstawowych wiadomości z zakresu zdrowia, porady żywieniowe i podstaw aktywności fizycznej. W przyszłości planowane jest wprowadzenie szerokiego programu naukowo-badawczego obejmującego badania składu ciała, wydolności oraz koordynacji i stabilizacji ciała.

W Klinice Kardiochirurgii, Klinice Kardiologii Inwazyjnej, Klinice Onkologii i Hematologii Dziecięcej oraz Klinice Endokrynologii UMB realizowane projekty obejmujące badania:

 1. Wpływ aktywności fizycznej fitness w profilaktyce wtórnej u pacjentów z chorobą wieńcową po zabiegach angioplastyki, pomostowaniu aortalno-wieńcowym i bypassach u osób z nadwagą i otyłością.
 2. Fitness jako forma aktywności fizycznej w profilaktyce wtórnej u pacjentów ze stabilną chorobą wieńcową z towarzyszącą nadwagą i otyłością.
 3. Ocena zależności pomiędzy składowymi masy ciała, natężeniem aktywności fizycznej i zwyczajami żywieniowymi u dzieci i młodzieży po zakończonym leczeniu ostrych białaczek.
 4. Aktywność fizyczna dzieci po zakończonym leczeniu przeciwnowotworowym a genetycznie uwarunkowana skłonność do otyłości na podstawie oceny genotypu FTO.
 5. Wpływ aktywności fizycznej i sposobu żywienia na skład ciała, wydolność krążeniowo-oddechową i siłę dynamiczną u pacjentów po zakończonym leczeniu choroby nowotworowej.
 6. Wpływ wysiłku fizycznego na mobilizację różnych populacji komórek macierzystych.

Aktualnie dr Joanna Zapolska prowadzi badania do pracy habilitacyjnej. Studenci kierunku dietetyki  i fizjoterapii prowadzą badania naukowe do prac magisterskich m.in. w tematyce – żywienia, suplementacji, obciążeń treningowych, wydolności, siły, składu ciała.

Prace mgr – promotor dr Joanna Zapolska

2010/11

 1. Wpływ 12 tygodniowej aktywności fizycznej fitness na parametry składu ciała i wydolność tlenową.
 2. Ocena żywienia, suplementacji i parametrów składu ciała na przykładzie zawodniczek uprawiających wyczynowo piłkę siatkową.
 3. Rodzaje suplementów diety i odżywek spożywanych przez osoby rekreacyjnie uprawiające fitness.
 4. Ocena skuteczności ambulatoryjnej rehabilitacji kardiologicznej u pacjentów z chorobą wieńcową po leczeniu zabiegowym.
 5. Obciążenia treningowe i zmiany  wydolności tlenowej pod wpływem 12 tygodniowego programu ćwiczeń rekreacyjnych fitness.
 6. Charakterystyka obciążeń treningowych i wydatku energetycznego kobiet monitorowanych  programowanym treningiem fitness na urządzeniach siłowych i cardio.
 7. Charakterystyka obciążeń treningowych i wydatku energetycznego kobiet uczestniczących w grupowych zajęciach wzmacnianie-stretching.
 8. Zmiany składu ciała w procesie ontogenezy.

2011/12

 1. Schorzenia i dolegliwości u osób z prawidłową oraz nadmierną masą ciała rozpoczynających aktywność fizyczną fitness.
 2. Skład ciała kobiet uczestniczących w grupowych zajęciach aerobiku.
 3. Programowana aktywność fizyczna fitness w u pacjentów ze stabilną chorobą wieńcową.
 4. Skład ciała dzieci i młodzieży uczestniczącej w programowanej aktywności fizycznej fitness.
 5. Ocena sposobu żywienia i składu ciała osób uczestniczących w rekreacyjnych zajęciach fitness.

2012/13

 1. Skład ciała kobiet a monitorowany wydatek energetyczny.
 2. Porównanie zwyczajów żywieniowych, aktywności fizycznej i składu ciała kobiet w wieku 30-40 lat.
 3. Schorzenia, dolegliwości i aktywność fizyczna u kobiet i mężczyzn z nadmierną masą ciała rozpoczynających aktywność fizyczną fitness.
 4. Obciążenia treningowe i wydatek energetyczny grupowych zajęć indor cycling.
 5. Obciążenia treningowe i wydatek energetyczny kobiet uczestniczących w grupowych zajęć pilates.
 6. Skład ciała a siła dynamiczna mężczyzn w teście wyskoku pionowego  na platformie dynamometrycznej.

2013/14

 1. Porównanie zwyczajów żywieniowych, aktywności fizycznej i składu ciała kobiet uczestniczących w treningu fitness.
 2. Porównanie składu ciała zawodników fitness i kulturystyki uczestniczących w Mistrzostwach Świata, Europy i Polski.
 3. Porównanie składu ciała zawodniczek fitness i kulturystyki uczestniczących w Mistrzostwach Świata, Europy i Polski.
 4. Porównanie zwyczajów żywieniowych, aktywności fizycznej i składu ciała dzieci i młodzieży oraz pacjentów po zakończonym leczeniu nowotworowym.
 5. Porównanie wydolności oddechowo-krążeniowej, segmentalnego składu ciała i siły dynamicznej u zdrowych młodych dziewcząt i pacjentek po zakończonym leczeniu nowotworowym.
 6. Porównanie wydolności oddechowo-krążeniowej, segmentalnego składu ciała i siły dynamicznej u zdrowych młodych chłopców i pacjentów po zakończonym leczeniu nowotworowym.

Recenzje prac mgr

 1. Wpływ 12 tygodniowego wysiłku fizycznego fitness na skład ciała kobiet z nadwagą i otyłością.
 2. Ocena wydolności krążeniowo-oddechowej u dzieci po zakończonym leczeniu przeciwnowotworowym.
 3. Ocena sposobu żywienia i stanu odżywienia dzieci po zakończonym leczeniu choroby nowotworowej.
 4. Ocena znajomości zasad profilaktyki miażdżycy wśród kobiet po czterdziestym roku życia zamieszkałych na terenie województwa podlaskiego.
 5. Wartość odżywcza posiłków w dietach młodzieży gimnazjalnej.