CERTYFIKATY I PATENTY

CERTFIKATY I PATENTY 2016

CERTYFIKATY: 

1. Certyfikat medyczny EN60601-1
2. Certyfikat medyczny EN60601-1-2
3. Certyfikat NAWI (Non-Automatic Weigh Instrument) Directive-90384/EEC and regulation
of SI 2000 No.3236(August, 2008)
4. Międzynarodowy certyfikat ISO 9001:2000
5. Międzynarodowy certyfikat ISO 13485:2003
6. Certyfikat CE MDD (Directive 93/42/EEC)
7. Bezpieczeństwo dotyczące elektryczności IEC60601-1 (międzynarodowe)
8. Bezpieczeństwo elektromagnetyczne IEC60601-1-2

PATENTY:
1. U.S 5720296 (U.S.A) 1998
– Apparatus and method for analyzing body composition based on bioelectrical impedance analysis.
(Urządzenia i metody do analizy składu ciała w oparciu o analizę impedancji bioelektrycznej)

2. C.N. 2225184 (Canada) 2000
– Apparatus and method for analyzing body composition using a new electrodes system based on bioelectrical impedance analysis.
(Urządzenia i metody do analizy składu ciała przy pomocy nowego systemu elektrod w oparciu o analizę impedancji bioelektrycznej)

3. J.P. 3292373 (Japan) 2002
– Apparatus and method for Analyzing Body Composition based on Bioelectrical Impedance Analysis.
(Urządzenia do analizy składu ciała w oparciu o analizę impedancji bioelektrycznej)

4. KR 161602 (Korea) 1998
– Analyzing body composition with using clinic electrode impedance, and its method