CO POKAZUJE INBODY

InBody jest jedynym urządzeniem do pomiaru tkanki tłuszczowej, który oferuje wysoką współzależność wskaźnika wartości- ok. 0.98
porównując z DEXA (badanie densytometryczne) i nie wykorzystuje danych empirycznych, takich jak wiek czy płeć.

 

 

Intrepretacja wyników na przykładzie wydruku z InbodyJ10

co pokazuje InBody_1

co pokazuje InBody_2

Informacje indywidualne
Tutaj pojawiają się: numer identyfikacyjny, wiek, wzrost, płeć badanego i data pomiaru.
2) Informacje użytkowe:
Zgodnie z zamiarem użytkownika znajduje się tu: nazwa szpitala/ kliniki, firmy,  adres, numer kontaktowy i nazwisko osoby przeprowadzającej badanie

co pokazuje InBody_3

Tutaj przedstawione są zmierzone już wartości składu ciała badanego. Analiza składu ciała przez InBodyJ10 pochodzi z 4- przedziałowego
(komórkowego) modelu, który rozdziela skład ciała na 4 części. Te 4 częścii w zdrowym organizmie mają stały współczynnik.

1. TBW- Ogólna objętość wody w organizmie (l)- suma wody wewnatrz- i pozakomórkowej.

2. Białko ( kg) – Białko jest głównym elementem mięśni kończyn, mięśni jelitowych i skóry.
3. Substancje mineralne (kg) -Suma minerałów kostnych i bezkostnych.
4. Masa tkanki tłuszczowej (kg)- Suma podskórnej i wewnątrzotrzewnowej tkanki tłuszczowej.

—————————————————————————————————————————————————————

co pokazuje InBody_4

Ogólna ocena kategoryzuje wyniki w punktach kontrolnych zdrowia
Kolor czerwony i zielony określają stan zdrowia osoby badanej.

—————————————————————————————————————————————————————

co pokazuje InBody_4a

Przedstawiony tutaj jest wykres graficzny i wartości masy ciała, masy mięśni szkieletowych i masy tkanki tłuszczowej.

Długość słupka wykresu pokazuje procent w odniesieniu do standardowej wartości (100%), a wartość na końcu słupka graficznego oznacza zmierzoną wartość.
Standardowa wartość (100%) jest określona w oparciu o standardową wagę badanego.
Jeśli badany jest na diecie lub ćwiczy by osiągnąć określoną masę ciała, masa tkanki tłuszczowej i masa mięśni szkieletowych wpływa na przedziały ciała.

Dlatego też, można monitorować zmiany masy tkanki tłuszczowej i masy mięśni szkieletowych wykonując program kontroli masy ciała.

Można również sprawdzać czy skład ciała badanego zmierza we właściwym kierunku.

1.Masa ciała (kg)
Idealna masa ciała jest liczona w oparciu o wzrost badanego. Przy użyciu klasycznej metody BMI, InBodyJ10 identyfikuje standardowe BMI: 22kg/m2 dla mężczyzn, 21.5kg/m2 dla zachodnich kobiet, a 21kg/m2 dla azjatyckich kobiet.

Formuła by osiągnąć idealną masę ciała:
(mężczyźni) Idealna masa ciała= wzrost2(m2)x 22
(kobiety) Idealna masa ciała= wzrost2(m2)x 21.5 (lub21)
Standardowa granica wynosi 85~115% w oparciu o standardową granicę BMI.

2.Masa mięśni szkieletowych (kg)
Wyróżniającym jest że masa mięśni szkieletowych, która zazwyczaj pokazuje beztłuszczową masę kończyn górnych i dolnych, może być skontrolowana przez ćwiczenia i nawyki jedzeniowe. W tym celu należy porównać długość słupków graficznych szkieletowej masy ciała z masą tkanki tłuszczowej. Jeśli słupek szkieletowej masy ciała jest relatywnie krótszy i poniżej standardowych wartości, znaczy to, że jest niedobór beztłuszczowej masy ciała, jeśli jest natomiast odwrotnie 100% na słupku graficznym oznacza idealną beztłuszczową masę ciała gdy waga badanego jest normalna.
Prawidłowa granica wynosi 90~110% dla standardowej beztłuszczowej masy ciała przy standardowej masie ciała.

3.Masa tkanki tłuszczowej (kg)
100% oznacza idealną masę tkanki tłuszczowej przy standardowej masie ciała i standardowym procencie tkanki tłuszczowej badanego.

Prawidłowa granica wynosi 80~160% standardowego procentu tkanki tłuszczowej.

* Prawidłowa granica zmienia się dla każdej z pozycji, ponieważ stopień wahania zawartości mięśni i tkanki tłuszczowej nie jest taki sam

w normalnych warunkach.

———————————————————————————————————————————————————————–

co pokazuje InBody_5

Ogólna ocena kategoryzuje wyniki w punktach kontrolnych zdrowia
Kolor czerwony i zielony określają stan zdrowia osoby badanej.

——————————————————————————————————————————————————————–

co pokazuje InBody_6

Umożliwia jednoczesne sprawdzenie badanemu BMI, klasycznej metody diagnozy otyłości, procentowej tkanki tłuszczowej i
wskaźnika tali- biodro.
Jeśli BMI jest prawidłowe, ale % zawartości tkanki tłuszczowej jest wysoki, wówczas możemy mówić o “ukrytej otyłości”. Klientom z
wysoką % zawartością tkanki tłuszczowej zaproponuj trening fizyczny, a potem wykonaj test InBody i pokaż zmiany jakie zaszły w ich
organizmie.1.BMI (Wskaźnik Masy Ciała)
BMI jest obliczany tylko przy użyciu masy ciała, wzrostu i powierzchownej diagnozy otyłości.
Prawidłowe wartości wynoszą 22kg/m2 dla mężczyzn, a 21.5kg/m2 dla zachodnich kobiet i 21kg/m2 dla azjatyckich kobiet.Wzór BMI= masa ciała (kg) : wzrost2 (m2)2. Procent Tkanki Tłuszczowej (%)
Procent tkanki tłuszczowej jest oznaczeniem metody pomiaru otyłości, która bierze pod uwagę stosunek tkanki tłuszczowej w ciele.

Stosunek składu ciała może być różny u dwóch osób mających ten sam BMI. Dlatego też, procent tkanki tłuszczowej jest podstawą
przy diagnozie otyłości. Prawidłowe granice wynoszą 15 ± 5% (10~20%) dla mężczyzn i 23 ± 5% (18~28%) dla kobiet.3. Wskaźnik Talia- Biodro
Wskaźnik Talia- Biodro (WHR) oznacza stosunek tali do obwodu biodra.
InBodyJ10 dostarcza wartości WHR zachowując próby pomiaru, przy użyciu zasad, które wyjaśniają rozmiar ciała z segmentalną
bioimpedancjąi odnosi się do empirycznych czynników.
Zmierzone przez InBodyJ10 wartości wskaźnika talia-biodro są oparte na podstawie r=0.899 i SEE= 0.033 (Simultaneous
Engineering Environment) zgodne ze zmierzonymi wartościami przez antropometr. Prawidłowe granice wynoszą: 0.80~0.90 dla mężczyzn oraz 0.75~0.85 dla kobiet.
Otyłość brzuszna zostaje zdiagnozowana gdy zmierzona wartość przekroczy 0.90 u mężczyzn i 0.85 u kobiet. Dla Azjatów prawidłowa
granica WHR wynosi 0.75~0.85 u mężczyzn oraz 0.70~0.80 u kobiet.Pomiar Wskaźnika Talia- Biodro
Obwód talii: w okolicy pępka
Obwód biodra: w najszerszym punkcie bioder

————————————————————————————————————————————————————————

co pokazuje InBody_7

Ogólna ocena kategoryzuje wyniki w punktach kontrolnych zdrowia
Kolor czerwony i zielony określają stan zdrowia osoby badanej.

————————————————————————————————————————————————————————-

co pokazuje InBody_8

Kontrola masy ciała proponuje kontrolowanie tkanki tłuszczowej i mięśni, w celu wyrównania składu ciała potrzebnego do osiągnięcia idealnych wyników. Znaki (+) i (-) oznaczają ile należałoby zwiększyć lub zmniejszyć daną jednostkę, by osiągnąć optymalny wynik składu ciała.

1. Docelowa masa ciała (kg)
Zostaje obliczona biorąc pod uwagę skład ciała. Nie pokazuje ona idealnej masy ciała w oparciu o powierzchowne wartości otyłości. Pokazuje natomiast obliczoną docelową masę ciała w oparciu o pełną ocenę składu ciała.
Docelowa masa ciała+ obecna masa ciała + kontrola masy ciała

2. Kontrola masy ciała (kg)
Suma zmierzonych wartości tkanki tłuszczowej i mięśni, ukazująca wielkość masy ciała jaka powinna być osiągnięta.

3. Kontrola tłuszczu (kg)
Wielkość tłuszczu jaka powinna zostać osiągnięta do otrzymania optymalnej masy tkanki tłuszczowej w oparciu o wyniki analizy składu ciała.

——————————————————————————————————————————————————————-

co pokazuje InBody_9

Utrzymanie segmentalnej beztłuszczowej masy ciała “prawidłowej” lub“poniżej” oraz sprawdzenie równowagi ciała pomiędzy

górną i dolną częścią oraz prawą i lewa stroną

co pokazuje InBody_10

Monitorowanie procentowej zawartości tkanki tłuszczowej i prawidłowe nią zarządzanie.
Gdy wyniki oceny wskazują “Powyżej”, oznacza to nadmierne gromadzenie się tkanki tłuszczowej w każdym segmencie. Spróbuj obniżyć procentową zawartość tkanki tłuszczowej.

————————————————————————————————————————————————————————–

co pokazuje InBody_11

Plan treningowy z podanym wydatkiem energetycznym każdego ćwiczenia.
Arkusz wyników przedstawia wartości wydatku energetycznego dla każdego z 20 form aktywności, w oparciu o indywidualną masę ciała badanego. Dzięki tym danym, można stworzyć tygodniowy plan treningowy z wyliczonym całkowitym wydatkiem energetycznym i spodziewaną wartością utraty masy ciała.

Impedancja gwarantuje precyzyjne wyniki testu InBody, dzięki segmentalnym pomiarom w różnych częstotliwościach InBody J10 wykorzystuje rdzeń technologii, gwarantującej precyzję indeksu impedancji. Analizator przedstawia wartości impedancji kończyn górnych, dolnych i tułowia dla każdej częstotliwości.