INBODY W MEDYCYNIE

Wykorzystanie analizatorów składu ciała w medycynie

(1)Wykorzystanie InBody w chirurgii bariatrycznej
Chirurgia bariatryczna jest stosowana u pacjentów, z BMI powyżej 40 lub powyżej 35 z powikłaniami. Utrata masy ciała z poprawą indeksu metabolicznego jest w tym przypadku sprawą nadrzędną. Widzimy rokowania, obserwując wielkość utraty tkanki tłuszczowej przy spadku masy ciała. Ponadto, wykonując analizę składu ciała raz na trzy miesiące u pacjentów po zabiegu, można zaobserwować zmiany w wisceralnej tkance tłuszczowej oraz procentowej zawartości tkanki tłuszczowej.

(2) Najczęściej wykorzystywane parametry

Masa tkanki tłuszczowej, beztłuszczowa masa ciała

Przykładowe publikacje
1.N Nordstrand, E Gjevestad, KN Dinh, D Hofsø, J Røislien, E Saltvedt, I Os, J Hjelmesæth, The relationship between various measures of obesity and arterial stiffness in morbidly obese patients, BMC Cardiovascular Disorders 2011, 11:7.
2.Susana Abe Miyahira, João Luiz Moreira Coutinho de Azevedo, Ernesto Araújo, Fuzzy obesity index (MAFOI) for obesity evaluation and bariatric surgery indication, J Transl Med. 2011; 9: 134.

Chirurgia operacyjna ( w tym anestezjologia)

(1) Wykorzystanie InBody w chirurgii operacyjnej

Po operacji, stan wody jest powiązany ze stanem odzyskiwania zdrowia i infekcjami, a skład ciała, jak np. zawartość wody w organizmie i beztłuszczowa masa ciała jest związana z tempem życia. Należy prognozować zawartość wody w organizmie i wskaźnik obrzęku, a także sprawdzać czy pojawia się niezamierzony spadek składu ciała, poprzez obserwacje beztłuszczowej masy ciała i masy komórek somatycznych.

(2) Najczęściej wykorzystywane parametry

ICW, ECW(Woda wewnątrz i zewnątrzkomórkowa), obrzęk, beztłuszczowa masa ciała, masa komórkowa

Przykładowe publikacje
1.Jerry Ingrande, MS, Jay B. Brodsky, and Hendrikus J. M. Lemmens, Lean Body Weight Scalar for the Anesthetic Induction, Dose of Propofol in Morbidly Obese Subjects, XXX 2010 • Volume X • Number X, Anesthesia & Analgesia
2.Yoela Aloni, Shmuel Evron, Tiberiu Ezri, Benjamin Medalion, Michael Protianov, Peter Szmuk, Reuven Zimlichman and Michael Muggia-Sullam, Morbidly Obese Patients are Hemodynamically Stable During Laparoscopic Surgery: A Thoracic Bioimpedance Study, Journal of Clinical Monitoring and Computing Volume 20, Number 4, 261-266.

(1) Wykorzystanie InBody w chirurgii plastycznej

Sprawdzanie spadku tkanki tłuszczowej przed i po zabiegu odsysania tłuszczu.

(2) Najczęściej wykorzystywane parametry

Masa tkanki tłuszczowej, procentowa zawartość tłuszczu

Przykładowe publikacje
1.Colin J. Carati, Sandy N. Anderson, Bren J. Gannon, Neil B. Piller, 2Treatment of Postmastectomy Lymphedema with Low-Level Laser Therapy. A Double Blind, Placebo-Controlled Trial, CANCER September 15, 2003 / Volume 98 / Number 6, 1114-1122.
2.Dr. Leigh C Ward., Bioelectrical Impedance Analysis: Proven Utility in Lymphedema Risk Assessment and Therapeutic Monitoring, Lymphatic Research and Biology. Spring 2006, 4(1): 51-56.
3.Warren Anne G. BA, Janz Brian A., Slavin Sumner A., Borud, Loren J., The Use of Bioimpedance Analysis to Evaluate Lymphedema, Annals of Plastic Surgery: May 2007 – Volume 58 – Issue 5 – pp 541-543


Współczynnik tkanki tłuszczowej wskazuje efekty leczenia farmakologicznego lub leczenia za pomocą specjalistycznego sprzętu skutecznie redukuje tkankę tłuszczową.

(1) Wykorzystanie InBody w endokrynologii

Pacjenci z cukrzycą 2 typu mogą sprawdzić ich rzeczywistą poprawę w leczeniu otyłości, obserwując zmiany ilości i wskaźnika tkanki tłuszczowej. W sytuacji poprawy tych wskaźników, obniża się również insulinooporność. Ponadto należy stale monitorować nagromadzenie się tkanki trzewnej, która może przyczynić się do powikłań w chorobach układu krążenia.

Wysoki stopień obrzęku u pacjentów z cukrzycą spowodowany jest niewłaściwym leczeniem dietetycznym i regulacją stężenia glukozy we krwi, a także gromadzeniem się toksyn w organizmie, wzrostu ciśnienia krwi itp. By rozpoznać czy opisane problemy dotyczą naszego pacjenta, obserwujemy kształtowanie się postaci obrzęku.

(2) Najczęściej wykorzystywane parametry

Masa tkanki tłuszczowej, procentowa zawartość tkanki tłuszczowej, masa tkanki trzewnej, obrzęk.

Przykładowe publikacje

  1. Hye Soon Park, Jung Yul Park, Sung-Il Choc, Familial aggregation of the metabolic syndrome in Korean families with adolescents, Atherosclerosis 186 (2006) 215–221

2.Hye Soon Parka,T, Ki-Up Leeb, Young Seol Kimc, Cheol Young Parkd, Relationships between fasting plasma ghrelin levels and metabolic parameters in children and adolescents, Metabolism Clinical and Experimental 54 (2005) 925– 929

(1) Wykorzystanie InBody w gastroenterologii

Stały monitoring masy ciała, zmniejszenie masy ciała i mięśni spowodowanych złym odżywianiem, spadek masy ciała spowodowany chorobą refluksową przełyku i poważnym problemem zaburzeń żołądkowych.

(2) Najczęściej wykorzystywane parametry

Masa tkanki tłuszczowej, procentowa zawartość tkanki tłuszczowej.

Przykładowe publikacje

1.Gong Jianfeng, Zhu Weiming,1 Li Ning, Liu Fangnan, Tan Li, Luo Nan, and Li Jieshou, Serum Citrulline Is A Simple Quantitative Marker for Small Intestinal Enterocytes Mass and Absorption Function in Short Bowel Patients, Journal of Surgical Research 127, 177–182 (2005).

2.Teruo Kiyama, M.D., Takashi Mizutani, M.D., Takeshi Okuda, M.D., Itsuro Fujita, M.D.,Akira Tokunaga, M.D., Takashi Tajiri, M.D., Adrian Barbul, M.D., F.A.C.S., Postoperative Changes in Body Composition After Gastrectomy, 2004 SSAT Annual Meeting.

3.Hwang SE, Kim CY, Yang DH., Changes in Body Composition after a Radical Gastrectomy for a Gastric Adenocarcinoma using Bioelectrical Impedance Analysis during the First Year following Surgery., J Korean Gastric Cancer Assoc. 2007 Dec; 7(4):228-236. Korean.

(1) Wykorzystanie InBody w ginekologii i położnictwie

Woda w organizmie zawierająca m.in. płyn owodniowy wzrasta w okresie ciąży. Ciężarne, które cierpią na wysokie ciśnienie krwi mają niestały wzrost wody w organizmie i stosunkowo wysokie nagromadzenie się tkanki tłuszczowej. Obserwując skład ciała w okresie ciąży, można przewidzieć wcześniejsze wystąpienie toksemii, będącej jedną z przyczyn przedwczesnych porodów i powikłań w przebiegu ciąży.

(2) Najczęściej wykorzystywane parametry

Całkowita zawartość wody w organizmie, masa tkanki tłuszczowej
Przykładowe publikacje
1.Katariina Suntio, Heli Saarelainen, Tomi Laitinen, Pirjo Valtonen, Nonna Heiskanen, Tiina Lyyra-Laitinen, Esko Vanninen and Seppo Heinonen, Women With Hypertensive Pregnancies Have Difficulties in Regaining Pre-pregnancy Weight and Show Metabolic Disturbances, Obesity (2010) 18 2, 282–286.
2.Heli Saarelainen, Henna Kärkkäinen, Pirjo Valtonen, Kari Punnonen, Tomi Laitinen, Nonna Heiskanen, Tiina Lyyra-Laitinen, Esko Vanninen, and Seppo Heinonen, Flow-Mediated Vasodilation Is Not Attenuated in Hypertensive Pregnancies Despite Biochemical Signs of Inflammation, Obstetrics and Gynecology Volume 2012 (2012), Article ID 709464, 6 pages

(1)Wykorzystanie InBody w kardiologii

Przede wszystkim należy obserwować nagromadzenie się tkanki tłuszczowej, zwłaszcza trzewnej tkanki tłuszczowej, która jest jedną z głównych przyczyn chorób układu krążenia.

(2) Najczęściej wykorzystywane parametry

Masa tkanki tłuszczowej, procentowa zawartość tkanki tłuszczowej, trzewna tkanka tłuszczowa.

Przykładowe publikacje

1.L I Katzel, E R Bleecker, E G Colman, E M Rogus, J D Sorkin, A P Goldberg, Effects of weight loss vs aerobic exercise training on risk factors for coronary disease in healthy, obese, middle-aged and older men. A randomized controlled trial, Jama The Journal Of The American Medical Association (1995), Volume: 46, Issue: 24, Pages: 1441-1447

2.J S Lee, K Kawakubo, K Miyamoto, M Sasaki, Body weight change and fluctuation effects on coronary risk factors in the Japanese middle aged men, Japanese journal of public health (1999), Volume: 46, Issue: 5, Pages: 373-379.

3.Ryosuke Dojiri, Chiaki Yokota, Rieko Suzuki, Kazunori Toyoda, Kazuo Minematsu, Intravenous Recombinant Tissue Plasminogen Activator Thrombolysis in Acute Ischemic Stroke due to Middle Cerebral Artery Dissection J Stroke Cerebrovasc Dis. 2012 Mar 15.

InBody wykorzystywane jest do analizy warunków żywieniowych i zdrowotnych pacjentów z chorobami wyniszczającymi, chorobami geriatrycznymi, chronicznymi chorobami i u dzieci w okresie dorastania. W szczególności, używając szerokopasmowych wielo- częstotliwości, aparat zapewnia precyzyjne diagnozy na poziomie żywieniowym pacjentów

(1) Wykorzystanie InBody w klinikach leczenia obrzęku limfatycznego.

Diagnozowanie stanu obrzęku limfatycznego i obserwowanie efektów leczenia. Ponadto pomiar wskaźnika obrzęku i zawartości wody w organizmie u osób będących po operacjach chirurgicznych (np. raka piersi, szyjki macicy itp.) może zapobiec przed wystąpieniem obrzęku limfatycznego.

(2) Najczęściej wykorzystywane parametry

Obrzęk, całkowita zawartość wody w organizmie

Przykładowe publikacje
1.Karin Johansson, Neil Piller, Weight-bearing exercise and its impact on arm lymphedema, Journal of Lymphoedema, 2007, Vol 2, No 1
2.Liu Min-Hui, Wang, Chao-Hung, Huang, Yu-Yen, Tung, Tao-Hsin, Lee, Chii-Ming, Yang, Ning-I, Liu, Ping-Chang, Cherng, Wen-Jin, Edema index established by a segmental multifrequency bioelectrical impedance analysis provides prognostic value in acute heart failure, Journal of Cardiovascular Medicine: May 2012 – Volume 13 – Issue 5 – p 299–306.


InBody zapewnia precyzyjne badania dotyczące poziomu rozwoju ciała i bilansu. Analizy punktów według segmentów i różnych wskaźników ciała są wykorzystywane jako istotne informacje przy zalecaniu ćwiczeń.

(1) Wykorzystanie InBody w nefrologii

Metoda bioimpedancji elektrycznej pozwala na ocenę wielkości przestrzeni wodnych, takich jak: wielkość całkowitej wody ustroju (TBW), wielkości przestrzeni zewnątrzkomórkowej (ECW) oraz przestrzeni wewnątrzkomórkowej (ICW) oraz parametrów stanu odżywienia;

wielkości masy tłuszczowej (FM) oraz oszacowanej całkowitej masy komórkowej (BCM). Bilans tłuszczu w organizmie sprawdza się poprzez pomiar tkanki tłuszczowej, wody wewnątrz i zewnątrzkomórkowej oraz wskaźnika obrzęku po dializie pacjentów.

Gdy nadmiar wody zostanie przez organizm usunięty, wskaźnik obrzęku może mieć kluczową rolę w resetowaniu suchej masy ciała. Pacjent z chorobą nerki musi kontrolować wielkość beztłuszczowej masy ciała, wielkość komórek somatycznych oraz stale obserwować zmianę składu mięśni, gdyż zmniejszenie się ilości mięśni w wyniku katabolizmu białek, może przyczynić się do jego zgonu.

(2) Najczęściej wykorzystywane parametry

Całkowita zawartość wody, woda wewnątrz i zewnątrzkomórkowa, obrzęk, masa komórkowa

Przykładowe publikacje

1.Seoung Woo Lee, Joon Ho Song, Gyeong A Kim, Kyong Joo Lee, Moon-Jae Kim, Assessment of total body water from anthropometry-based equations using bioelectrical impedance as reference in Korean adult control and haemodialysis subjects, Nephrol Dial Transplant (2001) 16:91-97.

2.Machiko Okamoto, Mitsumine Fukui, Atsushi Kurusu, Ichiyu Shou, Kunimi Maeda, Chieko Hamada, Yasuhiko Tomino, Usefulness of a Body Composition Analyzer, InBody 2.0, in Chronic Hemodialysis Patients, The Kaohsiung Journal of Medical Sciences, Volume 22, Issue 5, Pages 207-210.

(1) Wykorzystanie InBody w neurologii

Między otyłością a obturacyjnym bezdechem sennym występuje wysoka korelacja. Przyczyną bezdechu u osób z nadwagą jest odkładanie się tkanki tłuszczowej w mięśniach gardła, przez co następuje ucisk uniemożliwiający swobodny przepływ powietrza. Wówczas następuje przerwa w oddychaniu, a chory wybudza się ze snu, by zaczerpnąć powietrza. Dlatego też zmniejszenie otyłości i poprawa składu ciała powinny być sprawdzane przy leczeniu bezdechu sennego.

(2) Najczęściej wykorzystywane parametry

Masa tkanki tłuszczowej, procentowa zawartość tłuszczu

Przykładowe publikacje
1.Janne Sallinen, Sari Stenholm, Taina Rantanen, Markku Heliövaara, Päivi Sainio and Seppo Koskinen, Hand-Grip Strength Cut-Points to Screen Older Persons at Risk for Mobility Limitation, J Am Geriatr Soc. 2010 September; 58(9): 1721–1726.
2.Wolfgang Kemmler, Simon von Stengel, Alternative exercise technologies to fight against sarcopenia at old age. A series of studies and review, Institute of Medical Physics, Friedrich-Alexander University, Erlangen-Nürnberg, Germany.


(1)Wykorzystanie InBody w onkologii
W wielu grupach pacjentów chorych na raka, kąt fazowy może być wskaźnikiem do prognozowania tempa życia. Okresowo należy obserwować kąt fazowy, ponieważ niski kąt fazowy oznacza śmierć komórki lub zmniejszenie stabilności strukturalnej. Możemy również sprawdzić zmianę liczby komórek somatycznych, określających odżywcze warunki jak wyczerpanie ilości komórek somatycznych powiązanych z dyskrazją oznaczającą niedożywienie i utratę tkanki komórkowej.

(2) Najczęściej wykorzystywane parametry

Kąt fazowy, masa komórkowa

Przykładowe publikacje
1.B.R. Patil, D.P. Patkar, S.A. Mandlik, M.M. Kuswarkar, G.D. Jindal, Estimation of bone mineral content from bioelectrical impedance analysis in Indian adults aged 23–81 years: a comparison with dual energy X–ray absorptiometry, International Journal of Biomedical Engineering and Technology, Volume 8, Number 1/2012, pp 99-114.
2.Digant Gupta*, Christopher G. Lis, Sadie L. Dahlk, Pankaj G. Vashi, James F. Grutsch and Carolyn A. Lammersfeld,Bioelectrical impedance phase angle as a prognostic indicator in advanced pancreatic cancer, British Journal of Nutrition (2004), 92, 957–962

(1)Wykorzystanie InBody w ortopedii
Po złamaniu, efekt fizjoterapii sprawdzany jest za pomocą segmentalnej masy mięśniowej. Segmentalna masa mięśniowa może być również stosowana w klinikach leczenia bólu. Ponadto, wg jednego z raportów, pacjenci z zapaleniem stawu kolanowego mają masę mięśniową dolnej części ciała nieco mniejszą niż osoby zdrowe. Tak więc pacjenci muszą utrzymywać lub zwiększyć masę mięśniową, zmniejszyć masę ciała, a efekt leczenia jest widoczny w obiektywnej postaci.

(2) Najczęściej wykorzystywane parametry

Segmentalna masa mięśniowa, szkieletowa masa mięśniowa

Przykładowe publikacje
1.Nicole E. Jensky-Squires, Christina M. Dieli-Conwright, Amerigo Rossuello, David N. Erceg, Scott McCauley and E. Todd Schroeder, Validity and reliability of body composition analysers in children and adults, British Journal of Nutrition (2008), 100, 859–865.
2.Neil A. Segal, MD, Jane Hein, PT, Jeffrey R. Basford, MD, PhD, The Effects of Pilates Training on Flexibility and Body Composition: An Observational Study, Arch Phys Med Rehabil Vol 85, December 2004.

(1) Wykorzystanie InBody w pediatrii

Istotą otyłości jest dążenie organizmu do rozwoju większych ilości tkanki tłuszczowej, nawet gdy osoba otyła zmniejszy swoją masę ciała (jest to uwarunkowane zwiększoną liczbą adipocytów lub zmianami metabolicznymi). Systematyczne odkładanie tkanki tłuszczowej w wieku dziecięcym zagraża otyłością w wieku dojrzałym. Należy zatem przeciwdziałać proliferacji adipocydów w wieku dziecięcym. W tym celu powinno się sprawdzać wzrost tkanki tłuszczowej. Jednocześnie istnieje czynnik hamujący wzrost taki jak niedobór beztłuszczowej masy ciała i masy mięśni szkieletowych.

(2) Najczęściej wykorzystywane parametry

Masa tkanki tłuszczowej, procentowa zawartość tłuszczu w organizmie, beztłuszczowa masa ciała, segmentalna masa mięśniowa (kończyny dolne)

Przykładowe publikacje
1.Nicole E. Jensky-Squires, Christina M. Dieli-Conwright, Amerigo Rossuello, David N. Erceg, Scott McCauley and E. Todd Schroeder, Validity and reliability of body composition analysers in children and adults, British Journal of Nutrition (2008), 100, 859–865.
2.Pauliina Utriainen, Jarmo Jaaskelainen, Anne Saarinen, Esko Vanninen, Outi Makitie, and Raimo Voutilainen, Body Composition and Bone Mineral Density in Children with Premature Adrenarche and the Association of LRP5 Gene Polymorphisms with Bone Mineral Density, J Clin Endocrinol Metab. November 2009, 94(11):4144–4151.

(1) Wykorzystanie InBody w pulmonologii

Wzrost tkanki tłuszczowej, zwłaszcza trzewnej tkanki tłuszczowej powoduje zmiany w funkcjach oddechowych i zmniejsza objętość płuc. Tak więc możemy przewidywać funkcjonowanie płuc na podstawie składu ciała i obserwować wskaźnik tkanki tłuszczowej czy zmiany wielkości beztłuszczowej masy ciała w celu poprawy czynności płuc poprzez trening mięśni oddechowych.

Pacjent z chorobami płuc zazwyczaj unika aktywności fizycznej, ponieważ powodują szybką utratę tchu. W przypadku przewlekłej choroby płuc, spadek masy ciała i mięśni może być powiązany z dyskrazją.

Tak więc należy obserwować czy skład mięśni utrzymuje się na prawidłowym poziomie, poprzez zapewnienie właściwego odżywiania i wykonując odpowiednie ćwiczenia.

(2) Najczęściej wykorzystywane parametry

Masa tkanki tłuszczowej, procentowa zawartość tkanki tłuszczowej, trzewna tkanka tłuszczowa, beztłuszczowa masa ciała

Przykładowe publikacje
1.Syed Shahid Habib , Elevated Exhaled Nitric Oxide (NO) in Asymptomatic Asthmatics taking bronchodilators on demand with controlled Body Composition, JPMA 59:147; 2009.
2.Johanna Sahlman, Kati Miettinen, Keijo Peuhkurinen et al., The activation of the inflammatory cytokines in overweight patients with mild obstructive sleep apnoea, Journal of Sleep Research Vol. 19, Issue 2, pages 341–348, June 2010.

(1) Wykorzystanie InBody w rehabilitacji

Skład ciała może być stosowany w klinikach rehabilitacyjnych leczących schorzenia kręgosłupa i rehabilitacji sportowej. Dzięki widocznym wynikom zawartości masy mięśniowej łatwiej wyjaśnić pacjentowi efekty leczenia rehabilitacyjnego.

(2) Najczęściej wykorzystywane parametry

Segmentalna masa mięśniowa

Przykładowe publikacje
1.Leesuk Kim, Jae Yong Jeon, In Young Sung, Soon Yong Jeong, Jung Hwa Do, Hwa Jung Kim, Prediction of Treatment Outcome with Bioimpedance Measurements in Breast Cancer Related Lymphedema Patients, Ann Rehabil Med 2011; 35: 687-693.
2.S. MORIYA, K. TEI, Y. YAMAZAKI, H. HATA, S. SHINKAI, H. YOSHIDA, M. MURAMATSU, Y. KITAGAWA, N. INOUE, H. YAMADA, H. MIURA, Relationships between perceived chewing ability and muscle strength of the body among the elderly, Journal of Oral Rehabilitation, Volume 38, Issue 9, pages 674–679, September 2011


Dostosowanie programów treningowych wg aktualnego składu ciała, sugerujących zmiany w masie mięśniowej lub tłuszczowej. Możliwość kontroli progresji ćwiczących oraz modyfikacji programów ćwiczeń w przypadku błędów żywieniowych i treningowych.

(1) Wykorzystanie InBody w urologii

Ostatni japoński raport mówi, że pacjenci cierpiący na moczenie nocne mają wysoki indeks obrzęku i nagromadzenia się wody zwłaszcza w kończynach dolnych w godzinach popołudniowych, w porównaniu do osób zdrowych. Efekty leczenia sprawdzane są poprzez kontrolę wskaźnika obrzęku i zawartość wody w organizmie.

Skład ciała może być także wykorzystany w leczeniu andropauzy u mężczyzn, która objawia się m.in. spadkiem mięśni i otłuszczeniem narządów wewnętrznych.

(2) Najczęściej wykorzystywane parametry

Segmentalna zawartość wody, trzewna tkanka tłuszczowa

Przykładowe publikacje
1.F Zhu, D. Schneditz, AM Kaufman, NW Levin, Estimation of body fluid changes during peritoneal dialysis by segmental bioimpedance analysis, Kidney Int. 2000 Jan; 57(1): 299-306.
2.L.Nescolarade, J Rosell-Ferre, T.Donate, Relationship between segmental and whole-body phase angle in peritoneal dialysis patients, Physiol Meas. 2008 Sep; 29 (9): N49-N57.

(1) Wykorzystanie

Pacjent noszący choroby zakaźne potrzebuje właściwego odżywiania, ponieważ ma wysokie zapotrzebowanie na energię i słabą odporność na zakażenia. Należy dlatego stale sprawdzać zmiany składu ciała, w tym beztłuszczową masę ciała.

Białko może się rozkładać, a mięśnie mogą ulec zmniejszeniu, w wyniku braku apetytu, nadmiernego zużycia energii i reakcji na zakażenie. Otyłość również oznacza zły stan odporności, dlatego ważne są działania prowadzące do zmniejszenia otyłości, poprzez redukcję tkanki tłuszczowej.

(2) Najczęściej wykorzystywane parametry

Beztłuszczowa masa ciała, masa tkanki tłuszczowej

Przykładowe publikacje
1.Leesuk Kim, M.D., Jae Yong Jeon, M.D., In Young Sung, M.D., Soon Yong Jeong, P.T., Jung Hwa Do, P.T., Hwa Jung Kim, M.D., Prediction of Treatment Outcome with Bioimpedance Measurements in Breast Cancer Related Lymphedema Patients, Ann Rehabil Med 2011; 35: 687-693
2.Yong Hoon Jun, Chung Hyun Nahm, Jong Weon Choi, Associations between Body Hydration Status and Serum Markers of Apoptosis in Elderly Persons, Annals of Clinical & Laboratory Science, vol. 38, no. 1, 2008.