Perfect Gym

Integracja analizatorów składu ciała InBod z systemem Perfect Gym Solutions.

INBODY logo Perfect Gym

 Dzięki połączeniu InBody z systemem Perfect Gym, klient ma możliwość zapisywania i przeglądania swoich wyników pomiaru składu ciała w panelu klienta, w postaci wykresów i zestawień danych.

Przed wykonaniem badania klient zbliża swoją kartę członkowską do czytnika, następnie wykonuje pomiar na analizatorze InBody, dane automatycznie przenoszone są na jego profil w panelu klienta Perfect Gym. Na koniec klient  ponownie zbliża kartę do czytnika by zatwierdzić wykonany pomiar.

Modele zintegrowanych analizatorów składu ciała:

InBody230, InBody370, InBody570, InBody770, InBodyS10

dane_waga screen_1 screen2 screen3 screen5